OteletatilOteletatil
Şifreni mi unuttun?

Satış Sözleşmesi

1-Taraflar
İşbu sözleşme, OTELETATİL.COM web sitesinin sahibi statüsünde olup, Müşteri ile otel arasında konaklama hizmetinin satışına aracılık yapan Wowo Turizm Ltd.Şti. (Bundan böyle “OTELETATİL.COM” olarak anılacaktır) ile OTELETATİL.COM web sitesinde sunulan konaklama hizmetlerini elektronik ortamda veya çağrı merkezinden satın alan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmiştir.
2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, Müşteri tarafından satın alınan, ön bilgilendirme formu ve konaklama belgesinde nitelikleri belirtilen konaklama hizmeti ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3- Genel Hükümler
Müşteri, OTELETATİL.COM web sitesinde yer alan, sözleşme konusu olan konaklama hizmetinin temel niteliklerini, bütün vergiler dâhil satış fiyatını ve ödeme şekline ilişkin olarak OTELETATİL.COM tarafından kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile gönderilen ön bilgilendirme formunu ve sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile teyit ettiğini beyan eder. Müşteri, talep ve şikâyetlerini sözleşmede mevcut kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile yazılı olarak ulaştırır.
Müşteri adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgilerinin bildirimler için kullanılacağından, iletişim bilgilerinin doğruluğunu ve olabilecek değişikliklerin bildirilmemesinden sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.
Müşteri konaklama yaptığı otelde olabilecek herhangi değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder, zayi olan eşyalardan OTELETATİL.COM’un hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle OTELETATİL.COM’a karşı talepte bulunmayacağını beyan eder.
İşbu sözleşmenin kabulü ile Müşteri konaklayacağı otelin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; otel ve acente yetkililerince, konaklama hizmeti ile ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde otelden çıkarılacağını, bu nedenle de OTELETATİL.COM’dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını, OTELETATİL.COM’un sözleşmeye konu olan hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle ücret iadesi hakkının bulunmadığını kabul eder.
Ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların sözleşmede yazılı özelliklerinin (yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde müşteri, bu çocuklar için ödenmesi gereken ücretin tamamını derhal ve tamamen ödeyeceğini kabul eder.
Müşteri, sözleşme kapsamı dışında alacağı yiyecek, içecek, kişisel harcamalar ve sözleşme dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul eder.
Müşteri, ifa edilen konaklama hizmetinin ayıplı olduğu gerekçesiyle konaklama hizmetini kullanmayı sonlandırması halinde, işbirliği yapma ve özenli davranma yükümlülüğü gereği OTELETATİL.COM yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.
Müşteri, kendisi ile beraber konaklayacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin kimlik bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan bilgilendirmelerden diğer konaklayacak kişilere de bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen bilgilerin diğer konaklayacak kişilere de verilmiş sayıldığını kabul eder.
OTELETATİL.COM konaklama hizmeti başlamadan gereken tüm özeni göstermesine rağmen öngörülemeyen ve/veya engellenemeyen bir olayın (üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, olumsuz hava koşulları, grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, mücbir sebepler vb.) meydana gelmesi sebebiyle sözleşmede taraf olduğu konaklama hizmetini yerine getiremediği durumda Müşteri’nin tazminat hakkı doğmamak üzere Müşteri’ye sözleşme bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın 14 gün içinde iade edeceğini kabul eder.
İşbirliği yapılan otellerden alınarak OTELETATİL.COM web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir. Ancak satın alınan konaklama hizmetinin belirtilen nitelikleri taşımamasından dolayı OTELETATİL.COM sorumlu tutulamaz.
Otel ve otel odalarının OTELETATİL.COM web sitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, alınan oda tipiyle OTELETATİL.COM web sitesinde yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Müşteri, pansiyon durumları ve otel konseptlerinin, yıldız niteliklerinin otelden otele farklılık gösterebileceğini bildiğini ve OTELETATİL.COM ile sözleşme yaparken bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurduğunu, Konaklama hizmetine yönelik kişisel zevk ve tercihlere uymayan herhangi bir hususta OTELETATİL.COM’u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir. Herhangi bir ön bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleşebilir. Otel, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu gösterecektir. OTELETATİL.COM, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun otelde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar ve ek masraflardan sorumlu tutulamaz.
4- İade ve Değişiklik
Müşteri satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini, hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı olarak kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde odabaşı KDV dâhil 100TL hizmet bedeli kesildikten sonra ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
Müşteri, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini yazılı olarak kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde hizmetin başlamasına;
29-15 gün varken ödediği bedelin %70’i iade edilir.
15-8 gün varken ödediği bedelin %50’si iade edilir.
7 günden az bir süre (7. gün dâhil) varken herhangi bir iade yapılmaz.
Satın alınan konaklama hizmetinde, Müşteri talebi nedeniyle oluşabilecek değişikliklerin (isim, oda tipi, tarih, otel vb.) kabulü otelin inisiyatifindedir. OTELETATİL.COM istenilen değişiklerin gerçekleşeceği konusunda taahhütte bulunmamaktadır. Müşteri tarafından yapılan değişiklik taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle, Müşteri işbu sözleşmeyi iptal etmek isterse, sözleşmede yer verilen vazgeçme süresi ve kesinti hususlarına ait hükümler çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
Müşterinin kullanmış olduğu veya süresi geçen konaklama hizmetlerinde herhangi bir iade işlemi söz konusu değildir.
Konaklama hizmet fiyatlarında artış olması halinde, aradaki fark Müşteriden talep edilmeyeceği gibi, otel tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de Müşteriye iadesi söz konusu değildir.
OTELETATİL.COMmüşteriden kaynaklanmayan bir sebeple, konaklama hizmetinin başlamasından evvel konaklama hizmetini kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri kabul edebileceği gibi OTELETATİL.COM’un sunduğu başka bir konaklama hizmetini de kabul edebilir. Müşterinin, söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde ise sözleşme iptal edilir ve ödediği ücretin tamamı kesintisiz olarak 14 gün içinde kendisine iade edilir.
Otelin konaklama hizmetinin başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, OTELETATİL.COM müşteriye sözleşmedeki otel ile aynı kategoride olan başka bir otelde konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise ödediği ücretin tamamı kesintisiz 14 gün içinde kendisine iade edilir.
OTELETATİL.COM, herhangi bir aksaklıktan dolayı yanlış fiyatlandırma söz konusu olduğunda, toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar. Böyle bir durumda müşteri toplam tutarın düzeltilmesini kabul eder, aksi halde ödeme yapılmış ise OTELETATİL.COM, müşteriye toplam ödediği ücreti kesintisiz olarak 14 gün içinde iade eder.
İade işlemleri, Müşterinin ödeme yaptığı kanal ile yapılır.
İade işlemlerinde, hizmetin güncel fiyatına bakılmaksızın sadece ödenen bedele göre iade yapılır.
İade işlemlerinde, ödenen bedele herhangi bir faiz ilavesi yapılmaz.
İade işlemlerinde, faturası şirketlere kesilen konaklama hizmetlerinde, iade yapılmadan önce konaklama hizmeti alan şirketten iade faturası beklenir.
İade işlemlerinde, kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı banka komisyonu iade edilecek bedelden tahsil edilir.
İade işlemlerinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslının OTELETATİL.COM’a iadesi gerekmektedir.
5- Fesih ve Devir
OTELETATİL.COM sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, ödenen tutarı kesintisiz olarak 14 gün içerisinde Müşteri’ye iade eder.
Müşteri’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının, sözleşme kurulması anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi Müşteri’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri konaklama hizmetinin başlamasından önce yazılı olarak ibrazı halinde, OTELETATİL.COM ödenmesi zorunlu masraflar ile üçüncü kişilere ödenen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödenmiş tutarı 14 gün içerisinde müşteriye iade eder.
Müşteri, konaklama hizmetinin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı olarak kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle konaklama hizmetini üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan, bakiye tutardan ve devir sebebi ile doğacak tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda OTELETATİL.COM, müşteri adına yapılmış rezervasyonu, 24 saat sonra iptal etme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Müşteri, konaklama hizmetinin başlangıcından itibaren 24 saat içinde konaklamaya iştirak edeceğini yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.
6 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda OTELETATİL.COM resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7- Cayma Hakkı
Yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, işbu mesafeli konaklama hizmeti satış sözleşmesinde cayma hakkı kullanılamaz. Müşteri, uygun olan seyahat iptal güvence paketi satın alması halinde, sigorta paketinde belirtilen şartlar dâhilinde işlem yapılır.
8- Sair Hükümler
İşbu sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
Kredi kartı veya banka kartının yetkisiz, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun sözleşme bedelini OTELETATİL.COM’a ödememesi halinde, müşteri ödeme yapmakla sorumludur.
Konaklama hizmetinin ifası için işbu sözleşmenin Müşteriye kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile ulaştırılmış olması, Müşteri tarafından da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile teyit edilmesi ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir.
İşbu sözleşmenin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacaktır. Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu ve Alanya Mahkemeleri yetkili olacaktır. Müşteri işbu sözleşmeden kaynaklı şikâyet ve itirazları için, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesine müracaat hakkına sahiptir.
9- Ticari Elektronik İleti Gönderim Onayı
Müşteri, OTELETATİL.COM hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler paylaşılmasına onay vermektedir. Müşteri, verdiği onayı iptal etmek isterse, bu durumu OTELETATİL.COM’un sözleşmede yer alan iletişim kanalları ile yazılı olarak bildirecek ve işbu bildirim üzerine OTELETATİL.COM bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.
9 (dokuz) madde ve 4 (dört) sayfadan ibaret işbu sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek tek nüsha halinde kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile OTELETATİL.COM tarafından gönderilmesi ve Müşteri tarafından kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile teyit edilmesiyle yürürlüğe girecektir.